Dizainerių nuostatos

Šiose nuostatose pateikti ir aprašomi marskineliai.lt bendrieji terminai ir sąlygos.

Šios nuostatos reglamentuoja elekroninės parduotuvės įsteigimą, reklamą ir priežiūrą internetinėje svetainėje marskineliai.lt, kur vartotojas gali parduoti savo kurtus dizainus.

1. Vartotojai ir jų teisės

1.1 Vartotojas gali kelti savo sukurtus dizainus į marskineliai.lt svetainę bei gauti uždarbį nuo parduotų dizainų.

1.2 Vartotojas, norėdamas įkelti savo dizainus ir parduoti prekes per marskineliai.lt, turi registruotis, nurodant reikalaujamus duomenis.

1.3 Bet kuris Vartotojas, užsiregistravęs, turi teisę susikurti savo el. parduotuvę, ją apipavidalinti, suteikti jai pavadinimą, bei gauti jos unikalų URL adresą marskineliai.lt aplinkoje.

1.4 Kurdamas dizainus, jų įkėlimui, vartotojas gali naudotis visomis viešai skelbiamomis marskineliai.lt el. parduotuvės prekėmis.

1.5 Sukūrus prekės dizainą ir užkėlus jį ant prekės, marskineliai.lt pateikia Vartotojui rekomendacinę prekės kainą, kurią Vartotojas gali ją palikti, kokia yra siūloma arba tik didinti savo nuožiūra.

Manodovanos.lt karts nuo karto gali keisti šias nuostatas. Jeigu manodovanos.lt daro kokius nors taisyklių pakeitimus, apie juos pranešame ir prašome Vartotojo susipažinti bei patvirtinti taisykles iš naujo. Jeigu Vartotojas nesutinka su naujomis taisyklėmis ar pakeitimais, prašome nebetęsti Vartotojo narystės marskineliai.lt svetainėje.

2. Pateikto turinio naudojimas ir publikavimas

2.1 Vartotojas yra atsakingas už įkeliamą turinį ant prekių (pvz. spaudos dizainas, vaizdai, šūkiai, fono paveikslėliai, tekstas, žymės, aprašymai ir t.t.) arba kitaip susijusį turinį įkeltą per marskineliai.lt svetainę, t.y., viską, kas yra įkeliama į marskineliai.ltelektroninę parduotuvę ar ant jos produktų.

2.2 Vartotojas, garantuoja, kad pateiktas dizainas yra arba sukurtas jo paties, arba turi patvirtinimą, kad vartotojas turi visas teises ar įgaliojimus į pateiktą dizainą (pvz., prekės ženklas, autoriaus teisės, patentas ir t.t.). marskineliai.lt bet kada gali pareikalauti įrodymų dėl dizaino nuosavybės teisių.

2.3 Vartotojas garantuoja, kad pateiktas turinys nepriklauso trečiosioms šalims ar nepažeidžia jų teisių (pvz., prekinių ženklų, autoriaus teisių, privatumo teisių, viešumo teisių, bendrųjų teisių ir t.t.).

2.4 Vartotojas garantuoja, kad pateiktas turinys nepažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymų.

2.5 Jeigu Vartotojas pažeidžia bet kokį susitarimą su marskineliai.ltsvetaine, tai reiškia jis taip pat pažeidžia ir jos etikos taisykles. Jeigu trečiosios šalys pateikia ir įrodo nuosavybės teises į Vartotojo įkeltą turinį, marskineliai.lt turi teisę jį išimti ar pakeisti, taip pat pasidalinti Vartotojo kontaktine informacija su trečiąja šalimi siekiant išspręsti problemą; įšaldyti už įkeltą turinį gautas pajamas kol problema bus išspręsta;

2.6 marskineliai.lt turi teisę reikalauti, kad Vartotojas padengtų trečiosiosms šalims padarytus nuostolius, o Vartotojas privalo kompensuoti išlaidas.

2.7 Jei marskineliai.lt mano, kad Vartotojas pažeidžia trečiųjų šalių autorines ar nuosavybės teises, taip pat jei turinys yra netinkamai naudojamas ar yra netinkamas.

2.8  Jei turinys gali daryti neigiamą įtaką svetainei, tuomet marskineliai.lt turi teisę nepatvirtinti ir nepublikuoti pateikto dizaino, jį pašalinti, uždrausti ar pakeisti siekiant sumažinti neigiamą įtaką.

2.9 Nedelsiant privaloma informuoti marskineliai.ltraštu, jei Vartotojas gauna pretenziją, kad jo pateiktas turinys pažeidžia trečiųjų šalių teises.

3. Apmokėjimas

3.1 Vartotojas, prisiregistravęs marskineliai.ltsvetainėje ir įkėlęs savo sukurtus dizainus gali gauti atlygį už įvykusius pardavimus. Atlygis – tai uždirbtas procentas nuo parduotos prekės su dizainu per marskineliai.lt svetainę. marskineliai.lt Vartotojui išmoka 15 procentų nuo parduotos prekės su dizainu vertės sekančia tvarka:
3.1.1  atlygis po pareikalavimo išmokamas per 10 darbo dienų.

3.2 Vartotojas gali pasirinkti išmokėjimo būdą – už sukauptą atlygį gauti unikalų kodą, kurio pagalba bus suteikta jam priklausančio atlygio vertės nuolaida, kurią be jokių apribojimų galima panaudoti įsigyjant prekes manodovanos.lt ir marskineliai.lt
Tokiu atveju nėra jokių mokestinių išskaitų.
3.2.1 Vartotojas gali pats nustatyti išmokėti pageidaujamą sumą, kuriai nėra apribojimo dėl pageidaujamos sumos.

3.3 Vartotojas gali pasirinkti išmokėjimo būdą – jam priklausančio atlygio išmokėjimas pavedimu į Vartotojo nurodytą sąskaitą.
3.3.1 Minimali išmokos suma yra 20 Eur.
3.3.2 Vartotojas gali pats nustatyti išmokėti pageidaujamą sumą, kuri turi būti ne mažesnė kaip 20 Eur.
3.3.3 Jei Vartotojui buvo sumokėtas atlygis ir įvyko parduotos prekės gražinimas, marskineliai.lt pasilieka teisę apie tai informuoti Vartotoją ir atlikti išskaitą iš vartotojo sąskaitos esančios marskineliai.lt